Home

De studie architectuurgeschiedenis van de opleiding kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht benadert de bouwkunst in brede historische en artistieke context en betrekt hierbij nadrukkelijk ook het ontwerp van de binnenruimte.

Architectuurgeschiedenis

Architectuur is wel de meest aanwezige van alle vormen van kunst en is bepalend voor ons dagelijks leven. De bestudering daarvan betreft zowel mooie en bekende monumenten als de gehele omgeving waarin wij leven. Deze is gevormd door gebouwen met hun interieurs, pleinen, straten en groene gebieden. In veel gevallen gaat het om een samenspel van eeuwenoude, wat minder oude, en heel recente ontwerpen. Architectuurgeschiedenis onderzoekt de drijfveren achter die ontwikkelingen. Het wil het ontstaan ervan verklaren en de waarden ervan herkennen en benoemen. Een goed begrip van het verleden is van groot belang in het heden en voor de toekomst. Onze gebouwde omgeving is voortdurend in verandering, de architectuurhistoricus analyseert en waardeert de bestaande panden en structuren,  zodat daar bij toekomstige plannen rekening mee gehouden kan worden. Het vak bestudeert de geschiedenis, de ontwerpprincipes en constructie van gebouwen, van hun interieurs en van het ontwerp en uitvoering van de stedelijke of groene ruimte eromheen. Voor een goed begrip is ook kennis vereist van de personen die door de eeuwen heen voor deze ontwikkelingen verantwoordelijk waren: architecten, ontwerpers, en ambachtslieden, theoretici en opdrachtgevers. En uiteraard kan dit niet zonder inzicht in de wereld waarin zij leefden, in de sociaal-economische en politieke processen, religieuze veranderingen en andere culturele ontwikkelingen die in de loop der tijd hun weerslag hadden in de architectuur. Zo is de ontwikkeling van het woonhuis is niet te begrijpen zonder kennis van het sociale leven in het verleden; kerkelijke bouwkunst niet zonder inzicht in de verschillende opvattingen over liturgie, en stadhuizen niet zonder notie van de bestuursstructuur uit de betreffende periode.

BackgroundB

Studeren in Utrecht

Bachelor

Aan de Universiteit Utrecht is Architectuurgeschiedenis is een geïntegreerd onderdeel van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis.
Voor meer informatie over de opleiding zie:

Bachelor Kunstgeschiedenis

Master

Binnen de academische, eenjarige Master Kunstgeschiedenis bestaat er een volledige studierichting ‘Architectuurgeschiedenis & monumentenzorg’.
Voor meer informatie over de track Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg zie:

Tracks MA Kunstgeschiedenis

Premaster

De premaster bestaat uit een op maat gemaakt programma dat toegang biedt tot de Master.

Voor informatie over de premaster:

Premaster

 

Tuinstad Brussel DSC_0182a copy Zumthor