Dr. Merlijn Hurx

Dr. Merlijn Hurx

Dr. Merlijn Hurx

Dr. Merlijn Hurx behaalde in 2004 zijn bul Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht cum laude. Hij zette zijn studie voort met een Research Master Art History in Utrecht (cum laude, 2006). Vanaf 2006 voerde hij een promotieonderzoek uit aan de Afdeling Architectuur van de Technische Universiteit Delft, waar hij in 2010 promoveerde op het proefschrift: De particuliere bouwmarkt in de Nederlanden en de opkomst van de architect (1350-1530). Momenteel is hij als universitair docent middeleeuwse architectuurgeschiedenis verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Publicaties:

Tilt_221101_Architect_boekband.indd

Persoonlijke pagina:

dr. Merlijn Hurx