Dr. Eloy Koldeweij

Dr. Eloy Koldeweij

Dr. Eloy Koldeweij

Dr. Eloy Koldeweij werkt sinds 1997 als senior specialist historische interieurs bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Vanuit deze functie heeft hij over allerlei deelaspecten hiervan gepubliceerd, zoals stucwerk, goudleer, vloeren, interieurensembles en meegewerkt aan overzichtswerken als  Leven in Toen, Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900 en Behoud van binnen. Mede als gevolg hiervan neemt binnen de Nederlandse monumentenzorg de belangstelling en aandacht voor interieurs de laatste jaren sterk toe.

Publicaties:

Leven in toen Over de vloer sidebar_boek2_300-300x405 stuc

Persoonlijke pagina:

Eloy Koldeweij