Bachelor

Bachelor programma

Aan de Universiteit Utrecht is Architectuurgeschiedenis is een geïntegreerd onderdeel van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Omdat deze opleiding uitgaat van een integrale benadering van de kunst van een bepaalde periode, is in vele cursussen de bestudering van bouwkunst een vast onderdeel, zoals bij de cursussen uit de serie ‘Kernproblemen’ van een bepaalde periode in de kunstgeschiedenis en in de verkiezingspakketten Oude Kunst en Modernen Kunst (een serie van vier samenhangende cursussen in het gevorderde stadium van de bachelor). Alleen de cursus ‘Gebouw en interieur’ in het eerste jaar is uitsluitend gericht op de geschiedenis van de bouwkunst (inclusief interieurarchitectuur) en de bijhorende specifieke methoden.

Voor meer informatie over de opleiding zie:

Bachelor Kunstgeschiedenis

Merlijn Hurx