Master

Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg

Binnen de academische, eenjarige Master Kunstgeschiedenis bestaat er een track ‘Architectuurgeschiedenis & monumentenzorg’. Deze opleiding is te omschrijven als ‘toegepaste architectuurgeschiedenis’ want het gaat er hierbij niet alleen om het verrijken van je kennis van de bouwkunst, architecten en architectuuridealen uit het verleden, maar ook om de inzet van deze kennis in de huidige wereld van de monumentenzorg. Deze track wil architectuurhistorici opleiden die ook inzetbaar zijn bij het opstellen van waardebepalingen van historische gebouwen en interieurs, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een ingrijpende restauratie of verbouwing van waardevolle panden. Daarbij gaat het zowel om panden uit het verre verleden als om zogenaamde ‘jonge’ monumenten van recente datum. De beoordeling van de waarde van een gebouw moet niet voortkomen uit een persoonlijke smaakopvatting maar moet zo veel als mogelijk gebaseerd zijn op kennis, zowel van de (kunst)historische als van de materiaaltechnische aspecten. Naast de aandacht voor kunsthistorische inzichten wordt er ook ruim aandacht geschonken aan de materiële bestudering van historische panden waarbij de studenten vertrouwd worden gemaakt met de verschillende soorten van onderzoek aan gebouwen, variërend van archiefonderzoek tot bouwhistorisch onderzoek. Veel onderwijs vindt dan ook op locatie plaats, tijdens grotere en kleinere excursies.

Het onderwijs van deze MA richting wordt verzorgd door de vaste staf van de afdeling architectuurgeschiedenis en twee speciale docenten die werkzaam zijn bij twee van de grote organisaties op het gebied van de monumentenzorg in Nederland: dr. Eloy Koldeweij, senior specialist historisch interieur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en dr. Eva Röell, onderzoeker architectuurgeschiedenis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De eerste helft van het collegejaar (september-januari) bestaat hoofdzakelijk uit cursorisch onderwijs terwijl de tweede helft (vanaf februari-juli) gereserveerd is voor de scriptie en een praktijkstage.

Een uitgebreidere beschrijving van het programma Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg kunt u hier raadplegen.

DSC_5421 (1)

Studeren

Voor meer informatie over de track Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg zie:

Tracks MA Kunstgeschiedenis

Voor informatie over de premaster:

Premaster Architectuurgeschiedenis