Prof. dr. Koen Ottenheym

Prof. dr. Koen Ottenheym

Prof. dr. Koen Ottenheym

Koen Ottenheym is sinds 1993 hoogleraar architectuurgeschiedenis in Utrecht en richt zich bij zijn onderwijs vooral op de Europese bouwkunst in de periode van circa 1400-1800. Hij doceert doorgaans in de MA-track Architectuurgeschiedenis & monumentenzorg.

Zijn onderzoek is toegespitst op de architectuur van de Nederlanden en in het bijzonder naar de traditie van het classicisme. De theorievorming en toepassingen hiervan in de Nederlanden kunnen niet los gezien worden van de voorbeelden in Italië in de 15de en 16de eeuw. Eerder onderzoek omvatte in hoofdzaak het oeuvre van de drie meest prominente Hollandse architecten uit de Gouden Eeuw. Drie monografieën zijn hiervan het resultaat, te weten over Philips Vingboons (1989), Pieter Post (1993) en Jacob van Campen (1995).
Recent zijn enige artikelen geschreven waarin geprobeerd is aan de hand van de nieuwe inzichten uit de afgelopen jaren, een nieuw en scherper beeld te geven van de gehele Nederlandse bouwkunst in de 17de eeuw. Bovendien is het nu mogelijk ook de internationale context van de Hollandse architectuur nader bij het onderzoek te betrekken, zoals de uitstraling van de Hollandse bouwkunst van de 17de eeuw in Noord-Duitsland en Scandinavië. Met name ook de relaties met de Zuidelijke Nederlanden vormen een zwaartepunt. Dit kreeg concreet gestalte in het samenwerkingsproject met prof.dr. Krista de Jonge van de KU Leuven, ‘Eenheid en Tweespalt. Architectonische relaties tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden 1530-1700’  dat financieel ondersteund werd door het Vlaams-Nederlands Comité‚ van NWO/FWO (publicatie verschenen 2007).

Een tweede aandachtspunt zijn de Italiaanse bronnen van de classicistische architectuur in Noord-Europa, met name de gebouwen en geschriften van Vincenzo Scamozzi. In 2003 en 2007 verschenen het eerste twee delen van een heruitgave (in een Engelse en een Nederlandse versie) van diens omvangrijke tractaat, door Ottenheym. In 2004 verbleef hij ten behoeve van dit onderzoek een half jaar als senior visiting professor aan het Centro Internazionale di Studi di Architettura “ Andrea Palladio” te Vicenza. In 2010 was hij betrokken bij de tentoonstelling ’Schoonheid op Maat’ in het Paleis op de Dam, te Amsterdam.

Publicaties:

dIS-9782503513669-1   rb0apuif   Hendrick_de_Keyser_-_Architectura_Moderna

Persoonlijke pagina:

Prof. dr. Koen Ottenheym