Onderwijs

Bachelor

spiralArchitectuurgeschiedenis is een geïntegreerd onderdeel van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis.
In vele cursussen is de bestudering van bouwkunst een vast onderdeel.
Lees meer over de bacheloropleiding

Master

aprilBinnen de eenjarige Master Kunstgeschiedenis bestaat er een volledige studierichting ‘Architectuurgeschiedenis & monumentenzorg’. Deze opleiding is te omschrijven als ‘toegepaste architectuurgeschiedenis’
Lees meer over de masteropleiding